Sfântul Calinic de la Cernica

Sfântul Calinic de la Cernica

Pr. Zisu Iulian

La 7 octombrie 1787, pe uliţa Lefterescu din Bucureşti, în cartierul Sf. Visarion, din neam boieresc şi buni creştini, Antonescu Antonie şi Floarea, se naşte copilul Constantin, având ca naşă pe Leonora, mama poetului Ienăchiţă Văcărescu. Un copil sfios, un suflet mare cu râvnă pentru Hristos, va urma şcolile vremii și va învăţa limba greacă. Frecventează slujbele de la mânăstirile Antim şi Plumbuita. La vârsta de 20  ani intră în monahism la mânăstirea Cernica, în timp ce mama lui îmbrățișează viața monahală la mânăstirea Pasărea. Îmbracă rasa călugărească în 1808, unde se va numi Calinic şi va adăuga nevoinţă peste nevoinţă toată viaţa ca un adevărat ostaş a lui Hristos, veghind prin post şi rugăciune să fie un vas ales al Duhului Sfânt. În 1812 este apreciat de mitropolitul Veniamin Costache, atunci când trece în Moldova să strângă ajutoare pentru repararea Bisericii căzute la cutremurul din 1802. Pleacă la  muntele Athos, dar în 1813 se întoarce, pe vremea ciumei lui Caragea, deoarece era nevoie de ajutor. Este hirotonit la Biserica Batiştei, iar 1815 este făcut duhovnic de mitropolitul ţării Nectarie, apoi numit stareţ la Cernica la vârsta de 30 ani. A organizat viaţa de obşte după tipicul chinovial, cu pravilă aspră, fără carne, cu dezlegare doar la peşte în anumite sărbători, la trapeză. Timp de 31 ani, cât a fost stareț, a făcut aici un colţ de rai. O Lavră cu 350 monahi, fiind nu doar ascet, milostiv, gospodar, cărturar, ci deschis spre lume să sprijine sănătatea morală a neamului. Este otrăvit, dar prin minune, când toţi se pregăteau de înmormântare se ridică din genunchi la slujba Miezonopticii zicând: ,,Iată Mirele vine… Privegheaţi”! Se face sănătos îndată, după care ctitoreşte biserica cu hramul sf. Gheorghe din incinta mânăstirii. A refuzat să fie mitropolit și a acceptat doar scaunul de Episcop al Râmnicului unde, prin dragostea râvnei sale a înviat trecutul de glorie culturală a înaintaşilor săi, începând cu Antim Ivireanul. ,,Un asemenea Arhiereu ne trebuie, sfânt, nevinovat, fără pată, osebit de cei păcătoşi”. A ctitorit, a propovăduit, a tipărit, fără a fi preocupat de a aduna averi, ci doar sfinte cărţi. Ia parte la înţelegerea făcută de Tudor Vladimirescu cu A. Ipsilanti, fapt pentru care turcii vor să pustiiască Cernica şi mânăstirea Antim, dar prin minune Sf. Calinic le salvează. Domnitorul A. Ghica îl vrea Arhiereu, ca şi revoluţionarii de la 1848 care-l numeau deja ,,Sfântul lor”. La 4 decembrie 1850 patriarhul Chiril al Ierusalimului, vorbea despre multele lui virtuţi, în același sens se exprima și A.I. Cuza care spunea că: ,,nu mai e altul ca el, adevărat şi sfânt călugăr a lui Dumnezeu”. Ţarul Rusiei, Nicolae I, îi acordă pentru vrednicia lui, în ianuarie 1854, Crucea Sf. Vladimir. Supravegheat de eterişti, iubit de paşoptişti, prieten a lui Tudor, apreciat de Ghica, respectat de generalul Magheru, apropiat de diaconul Gheorghe Lazăr şi de Popa Şapcă pe care-l pune stareţ la Cozia, iubit de N. Bălcescu, Sf. Calinic face parte din Sfatul ţării şi este ctitor la mânăstirea Frăsinei pe care o scapă de secularizare. A vindecat mulţi bolnavi, a înviat chiar morţi, încât toţi îl căutau când s-a retras la Cernica şi atunci dar şi azi, pentru minunile sale. Aici şi-a scris Testamentul, arătând şi clipa morţii  sale şi cele de rânduială pentru îngroparea sa. A primit Taina Sf. Maslu, Sfânta Împărtăşanie, apoi s-a întins pe scândură cu faţa strălucind ca de înger şi rostind: ,,Să ne vedem în fericirea de pe cealaltă lume”. A fost îngropat în 13 aprilie 1868, iar în 1955 moaştele sale au fost deshumate şi puse în raclă la mânăstirea Cernica, iar Sf. Sinod al B.O.R. l-a canonizat alături de alţi Sfinţi cu pomenire în calendar în data de 11 aprilie Şi, de atunci, mai avem un rugător şi ocrotitor căruia îi zicem mereu: Sfinte Calinic roagă-te, pentru noi! ,,Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii” (1 Timotei cap III ,2).

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *