Scurtă recenzie a Tomurilor exegetice ale Sfântului Fotie, Patriarhul Constantinopolului

Scurtă recenzie a Tomurilor exegetice ale Sfântului Fotie, Patriarhul Constantinopolului

Drd. Monah Miron Laurențiu Mihai Pătru

Scurtă recenzie a Tomurilor exegetice[1] ale Sfântului Fotie, Patriarhul Constantinopolului

Tomurile exegetice  ale Sfântului Fotie, au stârnit interesul multor cercetători datorită interpretărilor și comentariilor clare și pline de elocvență ale acestui mare exeget al Bisericii. Ele au ajuns în atenția publicului larg prin intermediul multor ediții publicate de-a lungul timpului, începând cu publicarea lor în Patrologia Greacă și sfârșind cu apariția lor în edițiile mai noi. În urma unei analize retrospective, asupra acestor publicații, am observat o incoerență în identificarea pericopelor evanghelice interpretate de către Sfântul Fotie. Prin urmare, în acest mic articol îmi propun să realizez o mică prezentare a acestor diferențe.

Patrologia Greacă, ediția tipărită de J. P. Migne cu titlul Marele Fotie patriarhul Constantinopolului, Exegeză la Sfânta Scriptură și epistole[2], cuprinde anumite fragmente exegetice. Însă aceste fragmente nu sunt complete și conțin greșeli, dar, cu toate acestea, prezintă un interes deosebit pentru exegeți. Versiunile mai vechi, ca cea a lui J. Migne, nu conțin toate pasajele din Noul Testament.  J. Migne, autorul acestei ediții include: 56 de catene la Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei în ,,Fragmenta in Matthaeum[3] ; 11 catene la Evanghelia Sfântului Evanghelist Marcu în ,,Fragmenta in Marcum[4]; 24 catene la Evanghelia Sfântului Evanghelist Luca în ,,Fragmenta in Lucam[5]; 3 catene la Evanghelia Sfântului Evanghelist Ioan ,,Fragmenta in Joannem[6] și 28 de catene la epistolele Sfântului Apostol Pavel ,,Fragmenta in Epistolas Sancti Pauli[7].

Exegeza fragmentelor Marelui Fotie din cărțile Noului Testament au fost apoi puse în circulație, în trei ediții critice, de către următorii autori:

1.Παπαδόπουλος-Κεραμέφς a publicat comentarii și discursuri la fragmente la Evanghelia după Matei[8]. Lucrarea se bazează pe ediția Migne și pe o serie de codexuri de la mănăstirea Sf. Sava, din Ierusalim;

2. Κarl Staab a publicat erminia fragmentelor epistolelor Sfântului Apostol Pavel; și

3. Joseph Reuss, pe temeiul Patrologiei Grecești a lui Migne și pe manuscrisul Siron, a publicat următoarele fragmente ale Marelui Fotie: a) 95 de catene, interpretate de la Evanghelia după Matei[9], b) 54 de catene, interpretate de la Evanghelia după Luca[10] și c) 114 de catene, interpretate de la Evanghelia după Ioan[11].

Merită să menționăm și alte articole și lucrări ce tratează aceeași temă:

– un articol remarcabil al lui J. H.Birdsall[12];

– lucrarea prezentată recent, în 1994, de teologul absolvent Ε. Ζέρβα [13], despre examinarea amănunțită a utilizării epistolelor Apostolului Pavel în Amfilohia  Marelui Fotie;

– lucrarea de doctorat a lui O. Amsler[14]; și

– lucrarea lui Στέγιος Σάκκος[15], ce prezintă epistolele către Evrei[16], folosite în operele fotiene.. Această lucrare prezintă catene utilizate de Marele Fotie în aproape toate operele sale cu excepția Biblioteci și a Nomocanon-ului. Στέγιος Σάκκος se folosește de următoarele ediții critice: L. G. Westerink, Photii Episiulae et Amphilochia; B. Laourd&s – L. G. Westerink, Photii Epistulae et Amphilochia; Β. Λαούρδα, Φωτίου Όμιλΐαι și Patrologia Graeca[17].

Cercetătorul romano-catolic J. Hergenröther, pe baza textelor din Amfilohia și a multelor scrieri fotiene, analizează în masiva sa lucrare în trei volume, interpretările adnotate ale lui Fotie la Evangheliile[18]: după Matei, după Marcu, după Luca, după Ioan și epistolelor Sfântului Apostol Pavel. În urma cercetărilor, cardinalul susține că Marele Fotie, cu excepția Amfilohiei, ce are diverse comentarii și răspunsuri la Sfânta Scriptură, nu analizează Evangheliile Sinoptice, nici măcar Evanghelia după Ioan.

J. Reuss[19] deși îl consideră pe Marele Fotie un important exeget și cu interpretări originale la Evanghelie, nu-și exprimă opinia dacă, în cele din urmă, M. Fotie a redactat și pregătit pentru publicare comentariul la Evanghelia de la Matei. Probabil acești cercetători au ridicat anumite semne de întrebare, asupra paternității acestor exegeze atribuite Marelui Fotie, bazându-se pe afirmațiile tendențioase ale cardinalului J. Hergenrötlier.

Pe de altă parte cercetătorul I. Panagopsilos[20] nu exclude ca Sfântul Fotie să fi redactat nenumărate comentarii și la alte pericope evanghelice, precum și la Evanghelia după Luca, în ciuda ipotezelor contrare ale cercetătorilor J. Hergenröther și J. Reuss[21]. Trebuie menționat că I. Panagopsilos a studiat la Departamentul Postuniversitar din cadrul Departamentului de Studii biblice de la „Universitatea de Teologie Socială” din Atena, iar în septembrie 1991 și-a continuat studiile postuniversitare în Germania. Apoi a studiat la Facultatea de Teologie a Universității din Guttenberg din Mainz, participând la cursuri și seminarii despre interpretarea și teologia Noului Testament.

Cu toate acestea astăzi, datorită unor revizuiri mai noi, un mare număr de pasaje explicative ale Marelui Fotie au fost scoase la lumină. În mod special, menționăm două ediții critice ce conțin citate explicate de Marele Fotie, din textele celor patru Evanghelii:

a) Fotie al Constantinopolului, Mistagogia Duhului Sfânt, Exegeze la Evanghelii, tradusă în română de Oana Coman la editura Polirom, în anul 2013. În această carte, exegezele fotiene la cele patru Evanghelii sunt catalogate astfel:

– la Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei 94 catene[22];

– la Evanghelia după Sfântul Evanghelist Marcu 11 catene[23];

– la Evanghelia după Sfântul Evanghelist Luca 36 catene[24];

– la Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan 103 catene[25]; și

b) Φωτίου  Πατριάρχης ΚωνσταντινουπόλεωςYπόμνημα Εις τα Ευαγγέλια, 2. Εις τας Επιστολάς, τομ.14, Εκδ. Το Βυζάντιον, Θεσσαλονίκη, 2007. În această carte exegezele fotiene sunt împărțite în următoarele capitole:

1) „Versiuni exegetice la Evanghelia după Matei” conțin optzeci de stihuri explicate din 23 de capitole, lipsesc restul de stihuri la capitolele rămase până la capitolul 28 din Evanghelia după Matei[26];

2) „Versiuni exegetice la Evanghelia după Ioan” au o sută două  stihuri explicate din cele 21 capitole ale Evangheliei după Ioan [27];

3) „Versiuni exegetice la Epistola către Romani” au o sută douăsprezece stihuri explicate din cele 16 capitole ale Epistolei către Romani [28];

4) „Versiuni exegetice la întâia Epistolă către Corinteni” au treizeci și cinci de stihuri explicate din cele 16  capitole ale Epistolei către Corinteni [29];

5)  Versiuni exegetice la  a doua Epistolă către Corinteni” au patruzeci de stihuri explicate

din cele 13 capitole ale Epistolei către Corinteni [30];

6) „Versiuni exegetice la Epistola către Galateni” au douăzeci și unu de stihuri explicate

din cele 6 capitole ale Epistolei către Galateni[31];

7) „Versiuni exegetice la Epistola către  Efeseni” au douăzeci și șapte de stihuri explicate din 5 capitole, lipsesc explicațiile de la versetele din capitolul 6 din Epistola către  Efeseni [32];

8) „Versiuni exegetice la Epistola către Filipeni” au douăzeci și două de stihuri explicate din cele 4 capitole[33] ale Epistolei către Filipeni;  

9) „Versiuni exegetice la Epistola către Coloseni” au și unsprezece stihuri explicate din cele 4 capitole[34] ale Epistolei către Coloseni;

10) „Versiuni exegetice la întâia Epistolă către Tesaloniceni” au opt stihuri explicate din cele 5 capitole ale primei Epistole către către Tesaloniceni (cap. 2, 4 și 5)[35];

11) „Versiuni exegetice la a doua Epistolă către  Tesaloniceni” au patru stihuri explicate din cele 3 capitole[36] ale celei de-a doua Epistolă către  Tesaloniceni ;

12) ,,Versiuni exegetice la întâia Epistolă către Timotei” au două stihuri explicate din capitolele 3 și 4, lipsesc exegezele la versetele din capitolele 1,2,5 și 6[37];

13) „Versiuni exegetice la a doua Epistolă către Timotei” au un singur stih explicat din capitolul 2, lipsesc exegezele la versetele din capitolele1, 3 și 4[38];

14) ,,Versiuni exegetice la Epistola către Filimon” au un singur stih[39];

15) ,,Versiuni exegetice la Epistola către Evrei” au patruzeci și unu stihuri explicate din 13 capitole[40] ale Epistolei către Evrei.

Editorul acestei ediții critice susține  „că Fotie a interpretat o mare parte din cărțile Noului Testament, cele patru Evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan și scrisorile lui Pavel către Romani, către Corinteni şi către Evrei. Din păcate, din toate acestea au supraviețuit doar mici fragmente. Poate că el a interpretat și cărțile Vechiului Testament, dar  poate au fost distruse și arse în timpul primului exil[41].

Prin urmare, în ciuda opiniilor contradictorii ale cercetătorilor, în privința paternității fotiene a unor părți din operele cu caracter exegetic atribuite până acum Marele Fotie nu pot să nu remarc, din acele texte a căror paternitatea fotiană este recunoscută, că metodologia de comentare a textelor Sfintei Scripturi la Marele Fotie este asemănătoare cu cea a altor părinți ai Bisericii. El selectează diferite pasaje obscure din Noul Testament, iar printr-o concisă interpretare, încearcă să pătrundă mai profund sensul lor.

Închei, exprimându-mi  speranța că cercetările numeroaselor manuscrise și codexuri să scoată la lumină mai multe texte exegetice ale Sfântului Fotie, iar cercetătorii în domeniu să demonstreze, odată pentru totdeauna, paternitatea fotiană a textelor deja descoperite.

[1] Fotie al Constantinopolului, Mistagogia Duhului Sfânt. Exegeze la Evanghelii, Ediţie bilingvă, trad. Oana Coman, Ed. Polirom, Iaşi, 2013, PG 101, 1189-1233, Φωτίου  Πατριάρχης Κωνσταντ/πόλεως  Yπόμνημα 1. Εις τα Ευαγγέλια, 2. Εις τας Επιστολάς,τομ.14, εκδ. Τὸ Βυζάντιον, Θεσσαλονίκη, 2007.

[2] PG 101, 1189-1253.

[3] PG 101, 1189-1209.

[4] PG 101, 1209-1213.

[5] PG 101, 1213-1229.

[6] PG 101, 1231-1233.

[7] PG 101,  1233-1253.

[8] Παπαδόπουλος-Κεραμέφς, Φωτίου σχόλια τέ καί τεμάχια ομιλιών εἰς τὸ κατά Ματθαῖον εὐαγγέλιον, în Recueil orthodoxe Pallestinien, St. Petersbaurg, în Russian, 11 (1892), p.53-110.

[9]Matthäus Kommentare aus der griechischen Kirche, aus Katenenhandscbriften, Texte und Untersuchungen 61, Berlin 1957, pp. 270-337.Vezi. Στέγιος Σάκκος, «Ή πρός Εβραίους έπιστολή στά έργα τοΰ Μεγάλου Φωτίου», στά  Πρακτικά του ΙΕ’ Θευλογικοΰ Συνεδρίου Μέγας Φώτιος, Θεσσαλονίκη 1995, p. 443.

[10] Lukas Kommentare aus der griechischen Kirche, aus Katenenhandschriften, Texte und Untersuchungen 130, Berlin 1984, pp. 298-317.

[11]Ibidem, pp. 359-412.

[12] J. H. Birdsall, The Text of the Gospels in Photius. Journal oiTheol. Studies, New Series, 7 (1956) 42-55, p. 190-198. Photius and the Text of the fourth Gospel, New Testament Studies 4 (1957) 61-63 și TheText of the Acts and Epistles in Photius. New Testament Studies 9 /1958, pp. 278-291.

[13] Ε. Ζέρβα, Η χρηση των επιστολων του αποστολου Παυλου στα Αμφιλοχια του Ι. Φωτιου.Θεσσαλονικη, 1994.

[14] O. Amsler, Die exegetische Methode des Photios, München, 1981.

[15] Στέγιος Σάκκος, Ή πρός Εβραίους έπιστολή στά έργα τοΰ Μεγάλου Φωτίου…, pp. 439-522.

[16] Χριστός K. Οικονόμου,  „Η Μεγάλη Φωτιἀ ως διερμηνέας της Καινής Διαθήκης”,  А.А.V.V., Η προσωπιχόπητχ και ἡ θεολογία τοῦ Μεγάλου Φωτίου. Επίσημοι Λόγοι Εκψφωνηθέντες  ἐπί τῇ Ιερᾶ Μνήμη του κατά τά ἒτη 1970-2010. Εκδ. I. Σύνοδος της Εκκλησί­ας της Ελλάδος, Αθήναι 2011, pp.  670-671.

[17] Στέγιος Σάκκος, Ή πρός Εβραίους έπιστολή στά έργα τοΰ Μεγάλου Φωτίου…, pp. 439-522.

[18] J. Hergenröther. Photius Patriarch von Konstantinopel, vol. 1-3, Regensburg 1869, (republicată. Darmstadt 1966).

[19] Matthaus Kommentare aus der griechischen Kirche, aus Katenenhandschriften, Texte und Untersuchungen, 61, Berlin, 1957, p. 270 și următoarele.

[20] Ή βιβλική έρμηνεία του ιερού Φωτίου» στό ’Εκκλησία καί θεολογία, 10/1989­-1991, pp.  455-488.

[21] Χριστός K. Οικονόμου,  Η Μεγάλη Φωτιἀ ως διερμηνέας της Καινής Διαθήκης…, pp. 670-671.

[22] Fotie al Constantinopolului, Mistagogia Duhului Sfânt.., pp. 201-345.

[23] Ibidem, pp. 201-345.

[24] Ididem, pp. 358-397.

[25] Ididem, pp. 401-519.

[26] Φωτίου Πατριάρχης, Yπόμνημα 1. Εις τα Ευαγγέλια, 2, vol.14.., pp. 8-103.

[27] Ibidem, pp.104-199.

[28] Ibidem, pp.200-363.

[29] Ibidem, pp.364-403.

[30] Ibidem, pp.404-451.

[31] Ibidem, pp.452-465.

[32] Ibidem, pp.466-489.

[33] Ibidem, pp.490-509.

[34] Ibidem, pp.510-515.

[35] Ibidem, pp.517-523.

[36] Ibidem, pp.525-526.

[37] Ibidem, pp.526-527.

[38] Ibidem, pp.526-527.

[39] Ibidem, pp.526-527.

[40] Ibidem, pp.528-559.

[41] Ibidem, p.24.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *